Načrt dejanj po Dogodku

Medtem ko se ob odvijanju realnosti trenutek za trenutkom prilagajate toku potreb, dodelajte in prilagodite te korake v skladu s potrebami vaše skupnosti. Imejte v mislih da bo mirna, ljubeča in prilagodljiva prisotnost dobra lastnost in velika potreba za uspešno vpeljavo Načrta in zelo koristna pri zadovoljevanju potreb vaše skupnosti.

Takoj potem, ko se Dogodek začne (0 do prve 3 ure):

 • Kontaktirajte člane Skupin za Podporo Dogodka (SPD) za začetek distribucije Navodil Voditeljem Skupnosti  (NVS).
 • Povprašajte prijatelje, družino, sosede, sodelavce ali znance, če bi bili pripravljeni pomagati.
 • Če se Dogodek zgodi v času noči, dostavite NVS policiji in gasilcem, razložite situacijo in naprosite, naj nemudoma pokličejo vso osebje skupaj z županom/člani mestnega svèta.
 • Vzpostavite stik z različnimi nivoji medijev; javnimi ali alternativnimi, lokalnimi, nacionalnimi ali mednarodnimi, za začetek Načrta za medije ob času Dogodka.

Prvi dan:

 • Takoj ko bo praktično mogoče in za tiste, ki se čutijo vodeni in zmožni, prosimo delite splošna dejstva z mediji, kot je poudarjeno s krepkim tiskom v članku ”Načrt za medije ob času Dogodka” (do katerega je povezava navedena zgoraj).
 • Vročite dokument NVS – najprej županu, mestnemu svètu, policiji in gasilskim načelnikom; nato nadaljujte z dostavljanjem dokumenta tistim za katere menite, da so najbolj odgovorni za obveščanje javnosti, usmerjanje sredstev skupnosti za ohranjanje surovin preko sistema distribucije in tudi ohranjanje javnih območij varnih za zborovanja ljudi.
 • Koristno uporabite vešče in uravnovešene člane SPD, da kot skupina verbalno podajo dodatne podrobnosti vodjem skupnosti (županu, policiji/gasilskim načelnikom).
 • Če vodje skupnosti ne morete pravočasno dobiti, premislite o obračanju na nekoga,  preko katerega bi lahko pridobili dostop do voditeljev skupnosti, npr. lokalno izvoljenega člana mestnega svèta in/ali namestnika/drugega častnika policije ali gasilcev.
 • Nemudoma kontaktirajte kakršnekoli stike, prijatelje, prijatelje prijateljev, itd., ki bi lahko utrli pot do vplivnih ljudi.
 • Dostavite kopije NVS upravi komunalnih služb, storitvenih podjetij za vodo in elektriko, trgovin, bolnic, šol in lokalnih podjetij.
 • V sodelovanju z lokalnimi oblastmi, gospodarsko zbornico (z uporabo posredovalne e-pošte vsem podjetjem), mediji in člani SPD, informirajte o Dogodku kolikor lokalnih prebivalcev le lahko.
 • Določite primernost deljenja informacij z že obstoječimi sistemi javnega obveščanja v dvoranah šol/skupnosti, glasbenih dvoranah, gledališčih, kinodvoranah, športnih kompleksih, hotelih, konferenčnih dvoranah, itd.
 • Če je potrebno, na osrednjih lokacijah postavite sistem javnega obveščanja za delitev informacij.
 • Prosite vse informirane prebivalce za pomoč pri ”širjenju besede” preko prijateljev, družin, sodelavcev in kontaktov na družbenih omrežjih, uporabite vsa razpoložljiva sredstva.

Preko noči (prvi dan):

 • Dokončno oblikujte vsebino javnega obveščanja in določite lokalno oblast/člane skupnosti, ki bodo prebivalcem delili najnovejše informacije.
 • Organizirajte načrte za ekipo prostovoljcev, ki bo potrebna ob tem času.
 • Določite posameznike, ki bodo v stiku z vojsko za kakršnokoli potencialno ponovno oskrbo z hrano, vodo in osnovnimi dobrinami ter hkrati od njih pridobivali najnovejše informacije.

Drugi dan:

 • Če se še ni začelo na 1. dan, pričnite z javnim obveščanjem na zato namenjenih lokacijah in če je možno tudi preko lokalnih TV in radio postaj, uporabite informacije iz dokumenta ”Načrt za medije ob času Dogodka”, NVS in kakršnekoli informacije, ki bodo na voljo o najnovejših novicah o situaciji.
 • Oznanite lokacije za družabna srečanja, kjer se bodo člani skupnosti lahko pogovarjali in kjer se bo delilo hrano.
 • Skupaj z lokalnimi oblastmi določite kratkoročne, srednje/dolgoročne potrebe vaše skupnosti.
 • Kontaktirajte in prosite za pomoč vse poznane lokalne ekipe za nujno pomoč, kot tudi okoljske, politične in družbeno-aktivistične skupine.
 • Javno oznanite takojšno potrebo po različnih prostovoljcih za člane odbora, začnite registrirati nove člane in priskrbite potrebno usmerjanje, izobrazbo in podporo.

Možne naloge, na katere bi se fokusirali prostovoljni odbori (oblikujte jih po potrebi):

 • Trenutna oskrba z hrano in vodo skupaj z alternativnimi metodami pridelave in zajemanja (npr. lokalni izviri vode).
 • Alternativne nastanitve in zavetišča (npr.: cerkve, prazne hiše ali skladišča) za brezdomne.
 • Zborovanja članov skupnosti in deljenje hrane (za ideje si oglejte zamisel nacionalnega večera na prostem; to so letna srečanja članov skupnosti, kjer se ljudje večinoma družijo s sosedi in si delijo hrano).
 • Živilske banke in dostave hrane, kot so dostava obrokov (hrane) na dom.
 • Oskrba s kritičnimi osnovnimi dobrinami, ohranjanje oskrbovalnih linij ali pridobitev alternativnih.
 • Mesta za izmenjavo zalog.
 • Ohranjanje osebja kritičnih infrastruktur, kot so komunalne službe, vodovod, električno omrežje, bolnice in trgovine.
 • Koordinacija in mobilizacija vseh že prej obstoječih skupin prostovoljcev, dobrodelnih organizacij in aktivističnih skupin.
 • Ekipe za nujna odzivanja in reševanje konfliktov.
 • Lokalne milice, ki bodo pomagale lokalnim organom pregona (policiji) pri ohranjanju reda.
 • Centri za zdravljenje telesa, čustvenih travm in svetovanje pri kriznih situacijah.
 • Večnamenske študentske skupine.
 • Uporaba družbenih omrežij za izobrazbo in načrtovanje pomoči za bližnja mesta in vasi.
 • Podpora starejšim občanom, invalidom in brezdomnim.
 • Zmanjševanje stresa, družabni umetniški dogodki (brezplačna glasba, gledališče, plesne predstave), navdihujoče dvigovanje morale.
 • Duhovna modrost in vodenje.
 • Možganski trusti za trenutno in prihodnje načrtovanje ter potrebne projekte.

Tretji dan in zatem:

 • Oznanite dostop do izbranih lokacij in/ali telefonskih številk za najnovejše novice in centre za poškodbe ter travme.
 • Bodite ustvarjalni pri navdihovanju lokalnih podjetij, da ostanejo odprti.
 • Poročajte in omejujte dvigovanje cen ter prekomerno zbiranje osnovnih dobrin.
 • Prosite lokalna podjetja, da sprejmejo čeke, zlato in srebro ter alternativne oblike plačila.
 • Preverite, če lahko lokalna ali državna/provincialna gospodarska zbornica uveljavi valuto začasnic (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip) za lokalna podjetja.
 • Oznanite mesta za izmenjavo potrebnih zalog.
 • Povabite katerekoli lokalne ”pripravljalce”, da pristopijo in delijo dodatne zaloge in pomagajo izobraziti ostale.
 • Spodbujajte prebivalce, da delijo to kar imajo z ostalimi.

Ob zaključku je pomembno vedeti, da večja kot bo priprava na Dogodek, kateri sledijo še prava dejanja, hitreje bodo deljene uporabne informacije in hitreje bo nudeno vodenje članom skupnosti. To bo vodilo v višji nivo reda, razumevanja, olike in sodelovanja, ki bodo ključnega pomena za optimalno mirne misli in blagostanje naših bratov in sester.

Ta tekst temelji na članku Nove Biscotti Načrt za ohranjanje varnosti med Dogodkom  (newagebiscuit@gmail.com) in smernicah Skupin za Podporo Dogodka (SPD).

Sestavil David Gane: humilitynow@yahoo.ca

Razlike med šefom in vodjo 3

Za tiskanje in prenos dokumenta kliknite na spodnjo povezavo:

Načrt-dejanj-po-Dogodku.pdf (476 downloads )

Leave a Comment