Rezervni načrt ob Dogodku

Ta načrt je mišljen za prve trenutke takoj po Dogodku (ko bodo prostovoljci prepoznali, da se je preboj zgodil) za zajezitev negativnih motenj, ki bi se še lahko zgodile, zato da bodo voditelji oz. ključni ljudje lahko nadaljevali s svojim delom v okviru službovanja njihovim skupnostim.

Če iz nekega razloga predložene informacije ostalih dokumentov Navodil Voditeljem Skupnosti ne bodo zadostovale, ali pa jih ne bodo skrbno preučili, bomo morali za reševanje tega problema poiskati druge poti delovanja. 

Kar predlagamo je model, ki bo med tem časom prehodnega obdobja služil populaciji. To načrtovanje se lahko uporabi kot ”Plan B za javno osveščanje” v primeru, da se politični vodje ter voditelji skupnosti ne odzovejo klicu mobilizacije za Dogodek, saj lahko pričakujemo morebiten dvom, ki bi ga mnogo izmed njih lahko izrazilo ob predložitvi informacij, ki jih vsebujejo Navodila Voditeljem Skupnosti

Zato moramo pretehtati možnost izročevanja tega načrta (ki ga bomo opisali spodaj) kolikor veliko ljudem, kot bo to le možno, ne glede na to, ali bodo omenjeni voditelji skupnosti sodelovali ali ne. To je samo za primer, če se ti vodje izneverijo ljudem, katerim naj bi služili, zato da bomo vedeli kaj napraviti tako na individualnem kot na kolektivnem nivoju in kaj narediti z našimi sredstvi ter kako jih izkoristiti za izpeljavo teh strategij.    

Ko že vemo, bo mnogo spečih ljudi v vsakem mestu, najsi bo to veliko, srednje ali majhno urbano območje, zagnalo paniko in se v iskanju hrane ter napotkov zelo razburjenih pognalo na ulice in v veliki večini primerov ne bodo zadostno pripravljeni ter bodo brez zaloge hrane, goriva in zdravil, kot to predlagajo osnovni praktični koraki za pripravo na Dogodek. V tem primeru obstaja možnost, da bo trgovcem v vseh mestih v roku nekaj ur zmanjkalo osnovnih dobrin. V takih okoliščinah se bo ljudi nedvomno polastil obup in to je točka, v kateri se mora ta Načrt za Obvladovanje Javnosti nemudoma aktivirati.

Načrt za Obvladovanje javnosti

Glavni cilj: Ohraniti ljudi mirne in priskrbeti osnovne informacije o tem, kar se dogaja in povedati, da bo vse v redu vse dokler bomo poskrbeli en za drugega ter si med seboj pomagali; priskrbeti napotke o tem, kako nadaljevati in kod dobiti več informacij ter kje se lahko prejme osnovne dobrine (hrana, voda, zdravila in psihološka pomoč).

Prvi korak: Po vsem mestu dati prednost prometu nezamenljivih prevoznih sredstev in, če je možno ter če še ostane kaj časa, naprositi ljudi, naj odpeljejo svoje avtomobile domov ali na parkirišča. To bi se moralo upoštevati v vseh mestih, saj bi se moralo dovoliti samo prehod pešcev in prevoz vozil, ki pripadajo civilnim oblastem in reševalnim silam, kot so tovornjaki z gorivom, reševalna, policijska in gasilska vozila, itd.

Naslednji koraki

Nagovor javnosti: avdio ali video sporočilo, dolgo pribl. 2 minuti, ki vsebuje jasne informacije, ki se jih ponavlja 24 ur na dan, dokler ne prispejo nove podporne sile, kot so Pozitivna Vojska, Odporniško Gibanje ali Galaktična Konfederacija, ki bodo priskrbele dodatno pomoč.

Kako se to lahko stori: Avdio / video sporočilo se lahko oddaja preko zvočnih sistemov nameščenih v avtih, preko radijev, amaterskih radijev in televizijskih kanalov.

 • Zvočniki na avtih ali na/v občinskih stavbah: osnovne informacije o tem, kaj se dogaja, bodo tako izvedeli ljudje, ki informacij še niso prejeli preko radia ali televizije in na ta način se lahko nekaj nejevolje zajezi veliko hitreje in učinkoviteje. Nadalje, če upoštevamo resnično možnost, da radijske postaje in televizijski kanali v zgodnji fazi ne privolijo v oddajanje informacij, je še posebej pomembno uporabiti vse alternativne strategije. Zvočni avtomobili bodo to funkcijo v danem trenutku izvedli učinkovito in poleg tega je tudi pomembno, da so avtomobili / zvočne postaje postavljeni v radiju 2 km eden od drugega, zato da bo zvok razumljiv.
 • Radijski kanali in amaterski radii: iste osnovne informacije bodo v tem primeru oddajali preko zvočnikov ali s posnetim sporočilom, ki bo ljudi pomiril in jih usmerjal. Enako se lahko naredi z lokalnimi televizijskimi kanali, če bo tak nivo sodelovanja le obstajal.

Operacije oskrbovanja

Zaradi možnosti panike in vznemirjenosti ljudi na ulicah, pri čemer lahko upoštevamo najrazličnejše vrste obnašanja in morda tudi nekaj naključnega nasilnega vedenja, bomo potrebovali takojšnjo akcijo policistov, gasilcev in tudi prostovoljcev, ki bodo te nemire mirno zajezili, priskrbeli koristne informacije in usmerjali ljudi na namenska mesta distribucije (NMD-je) esencialnih dobrin.

 • Namenska Mesta Distribucije (NMD-ji) so središča za napotke, oskrbo ter druga sredstva za ljudi in živali, ki bodo postavljena na strateških območjih, idealno bi bilo na vsaka 2 km. Postavljena naj bi bila na prostem in ob križiščih.
 • Komunikacija med NMD-ji: Komunikacija med NMD-ji se bo izvajala preko policijskih ali gasilskih komunikacijskih sistemov, interneta in mobilnih telefonov prostovoljcev, če bodo na voljo, kot tudi preko amaterskih radijskih operaterjev.
 • Alternativne rešitve v primeru, da elektronske naprave ne bodo delovale: v tem primeru se bo uporabilo barvne dimne signale, ki jih bo priskrbela vojska. Te izpuhe se z lahkoto vidi podnevi, ponoči in z večje razdalje. To je zelo koristno v primerih odpovedi komunikacije radiev, interneta ali oddajnikov za mobilno telefonijo. Na primer: vsak barvni dim bo predstavljal posamezno potrebo vsakega NMD-ja in takoj, ko jih bodo opazile ekipe, zadolžene za oskrbovalno verigo, se bo izvedla takojšnja akcija za oskrbo te potrebe NMD-ja.
 • Zdravstvo in medicinska podpora: namestitev terenskih medicinskih postaj za začasno namestitev pacientov z različnimi nujnimi zdravstvenimi stanji. Enote za nujno medicinsko oskrbo (terenske medicinske centre lahko vzpostavi vojska v svojih objektih, ampak izkoristi se lahko tudi telovadnice, šole in univerzitetna zemljišča in v resnejših primerih, se lahko paciente premesti v bolnišnice). Potrebovalo se bo tudi posebne enote za sindrom nenadne prikrajšanosti kemičnih substanc. Pomembno si je zapomniti, da je več kot polovica populacije zahodnega sveta odvisne, najsi bo od predpisanih ali psihotropičnih zdravil (drog). Če upoštevamo, da se bodo najverjetneje zgodile tudi motnje v dobavi zdravil (tako legalnih zdravil kot tudi nelegalnih drog) in da večina ljudi nima večje zaloge zdravil, ki jih uporabljajo, je treba zdravstvene delavce na to opozoriti.
 • Operativno osebje vsakega NMD-ja je lahko sestavljeno iz elementov vojske, gasilcev in civilnih prostovoljcev.
 • Varnostne ekipe 10-ih agentov: policisti, gasilci in civilni prostovoljci, ki bodo od vsakega NMD-ja stali znotraj 500-ih metrov do 1-ega km in bodo ljudem priskrbeli varnost in vodenje, ter jih usmerjali na ustrezno lokacijo.
 • Namestitev stranišč za operativno osebje: zato se lahko izkoristi gimnazije, šole, univerze, policijske in vojaške kasarne, kot tudi hiše prebivalcev, ki stanujejo v bližini in v zvezi s tem ponudijo pomoč.

V primeru daljšega izpada elektrike

 • Bencinske generatorje bodo prioritetno imeli vsi NMD-ji, vse bolnišnice, kaznilnice, vsi domovi za ostarele in vse sirotišnice.
 • Za stanovanjske okoliše se bo razdelilo sveče in druge osvetlitvene sisteme.

V primeru daljše motnje oskrbe z vodo / sanitarne ureditve

 • Pitna voda: vodo se lahko v vsakem mestu črpa iz rek in obdela npr. z vojaškimi čistilci. Lahko se jo tudi prekuha in tako odstrani škodljive patogene mikroorganizme.
 • Fiziološke potrebe: razdeljevanje 20 kg zemeljskih vreč vsaki 4-članski družini in 4 plastične vreče za uporabo ter zbiranje odpadne vode, da se izognemo javnim zdravstvenim težavam na območjih, kjer so prisotne motnje pri delovanju sanitarij in oskrbi z vodo.

Spremljanje in nudenje pomoči z vojaškimi in privatnimi helikopterji ter droni: te bi se moralo uporabiti za nujne storitve, kot je umik ranjenih oseb in transport osebja. Za spremljanje civilnih nemiri in za pomoč varnostnim ter reševalnim ekipam, se lahko uporabijo tako privatni kot tudi policijski / vojaški droni.

Tujci (emigranti in turisti): Če je možno, vedno imejte prostovoljce, ki tekoče govorijo druge jezike (angleščina, španščina, nemščina, francoščina, itd.), kateri bodo lahko usmerjali tuje državljane. Ti ljudje bodo, če bo možno, nameščeni v vseh NMD-jih in transportnih središčih.

Zaključek

Če se naši voditelji izkažejo za nesposobne in svojega dela ne opravijo kvalitetno, oz. se mu ne posvečajo ali pa ga opravljajo brez dostojanstva do ljudi, katere naj bi predstavljali, se moramo nato organizirati sami. V scenariju globalne krize moramo za izpolnjevanje osnovnih potreb javnosti imeti voljo, disciplino in strast do služenja ostalim, brez pričakovanj, dokler se situacija ne stabilizira in se vzpostavi novih standardov normalnih okoliščin.

Zmaga Luči!

Rezervni-načrt-ob-Dogodku.pdf (503 downloads )

 

Leave a Comment