Načrt za ohranjanje varnosti in blaginje populacije med finančno ponastavitvijo

World in handTo je edinstven načrt, za katerega me je moj obveščevalni agent ‘Cobra’ prosil, da ga sestavim za www.prepareforchange.net (http://sl.prepareforchange.net/). Sprva je bil namenjen biti bolj specifičen glede na industrijo v kateri sem zaposlen, vendar sem obseg načrta razširil, da bi postal bolj splošen; moje upanje je, da bi ostali, ki se nagibajo v tej smeri, si prizadevali ustvariti svoje različice tega načrta, ne glede na to, kje živijo in kakšne so njihove osebne okoliščine.
Primarni cilj tega dokumenta je poskusiti delovati znotraj obstoječih struktur korporacij in ustvariti način hitrega posredovanja med mesti, regijami, pokrajinami in celo državami, da lahko hitro in etično opravimo z najbolj nujnimi problemi (Opomba – na koncu se bo ta dokument usmeril v smer, ki bo morda presenetljiva, vendar je bistvenega pomena, preden gremo kot ljudje na delo). Glede na moje izkušnje in izkušnje ostalih, ki so del hierarhije gospodarskih družb (korporacij), izgleda očitno, da so znotraj vsake korporacije, podjetja ali neprofitnih organizacij, ljudje z vezami in/ali članstvom v različnih sestrskih družbah, sindikatih, profesionalnih organizacijah za akreditacijo in tudi celo udeležbami v lokalni politiki ali lokalnih gospodarskih zbornicah. Tudi te je treba nemudoma združiti, da lahko stopijo skupaj in se lotijo trenutnih problemov.To bo nujno potrebno, ker bo finančni/bančni sistem za nekaj časa izklopljen. Za dodatne podrobnosti obiščite stran  Navodila voditeljem skupnosti, ki je bila pripravljena v pričakovanju na “Dogodek”, ki je bil tako imenovan s strani obveščevalcev glede na dolgotrajne posledice, ki jih bo Dogodek imel za planet. Prosimo, da celostno preberete dokument NVS1 preden nadaljujete, saj jedrnato opisuje kaj bo potrebno od voditeljev skupnosti, medtem ko bo finančni/bančni sistem zaustavljen in ponovno zagnan.
Kot si lahko predstavljate potem, ko boste prebrali NVS, kar boste videli v poročilih (najverjetneje prvič) bo imelo trajne vplive na družbo, ki bo stopala naprej. Pričakovano je, da bodo te spremembe vodile v močno globalno izboljšanje življenjskega standarda, saj bodo surovine dodeljene ustvarjanju in vzdrževanju infrastrukture in institucij, ki bodo izkoreninile revščino, vojne in uničevanje okolja ter ekosistemov. Še bolj osupljiva bodo razkritja, ki bodo za vekomaj spremenila naš pogled na odgovornost vlad do ljudi.
Vendar preden pridemo do ‘Obljubljene dežele’ moramo skozi sedanjost. Preostanek dokumenta se bo skoncentriral na orodja na kratki rok, ki se jih lahko uporabi za lajšanje kakršnekoli bolečine, trpljenja in vsesplošnega nelagodja, ki ga bo povzročila masivna ponastavitev vlad in finančnih institucij.Za ilustracijo dane naloge, sem vključil spodnji diagram Maslow-e hierarhije potreb:
Kar prosim vsakega izmed vas je, da naredite lasten inventorij v zvezi z vsem, kar je potrebno za preživetje in zdravje med obdobjem, ko način kupovanja v trgovinah, ki ga vzamemo za samoumevnega, enostavno ne bo deloval. Medtem ko bodo vsa področja v nekem določenem času prišla v poštev, vznožje piramide predstavlja tiste stvari, ki so najbolj pomembne za vsakogar. Navkljub prisotnim sitnostim moramo poskrbeti, da bodo stvari tekle naprej. Denar ne ohranja družbe, ljudje jo. Dokler organizirano delamo skupaj, nam bosta iznajdljivost in kreativnost, ki sta prirojene naši vrsti, omogočili poiskati rešitve. Dokler je sodelovanje med ljudmi, ki sprejemajo ključne odločitve etično in spoštljivo, ni nič nerešljivega.

V ta namen, je tukaj predstavljena časovnica, ki prikazuje moje pričakovanje glede odvijanja dogodkov v prvih dneh po zaustavitvi finančnega sistema in začetku aretacij:

DOGODEK (0-3 URE; Upoštevajte, da moj scenarij predvideva ‘začetek’ med 13. in 15. uro popoldne po Centralnem Evropskem Času2, ker se bo večina aretacij znotraj Združenih držav zgodila v mestu New York in Washington D.C. Za druge večje aktivnosti predvidevam, da se bodo odvijale v Londonu, Rimu, Parizu, Bruslju in Zürichu – ampak to je samo ugibanje z moje strani.)

Ljudje bodo videli, da se nekaj velikega dogaja, ko bodo videli aretacije in ko bo preko novic najavljena zaustavitev bančnega sistema – nato bodo videli dokaze, ko bodo samo pogledali skozi okno. Med tem časom bi moral vsakdo, ki že ve o Dogodku, oditi do voditeljev skupnosti, županov itd. in povedati, da imajo trdno praktično znanje o tem, kaj se dogaja. Prosite za sestanek z različnimi voditelji podjetij, mestnimi župani, vaškimi svetniki itd., da obrazložite situacijo kolikor jasno bo to le mogoče; uporabite tehnologijo v največji možni meri in imejte konferenčne klice ali video konference, kjer lahko razložite kaj se odvija in kaj je trenutno najbolj pomembno.

V največji možni meri razdelite elektronske ali fizične kopije NVS kot tudi tega dokumenta. Ker nismo prepričani, ali bodo strani Pripravimo se na spremembo delovale zaradi navala na strežnike, je priporočljivo, da ljudje naložijo kopije na svoje računalnike ali telefone in širijo te naložene verzije kolikor hitro bo to le mogoče. NE SKRBITE glede avtorskih pravic ali intelektualne lastnine; ti dokumenti so namenjeni javni rabi in bodo prosto dostopni vsem. Več ljudi ko se zaveda dogajanja in kaj je nujno potrebnega, lažje bo ustvariti delovne skupine na lokalni ravni za spoprijemanje s potrebami, ki so specifične za določeno geografsko območje.
Da vam namignem kaj osebno bom delal jaz: položil sem temelje z vrsto zašifriranih izjav in pogovorov, ki segajo nazaj vse do leta 2012 s prijatelji, družino in kolegi. Čeprav je 99% od teh rezultiralo v vprašanjih, če sem še normalen, so bili vsi ti pogovori namerno izpeljani na tak način, da lahko hitro in enostavno rečem ljudem, ko se bodo stvari resnično začele odvijati:
“Hej, se spomniš ko sem te vprašal, kaj misliš da bi se zgodilo med hipotetično to – in to stvarjo? No prižgi televizijo – ni več hipotetično. Tu je nekaj dokumentov katere želim, da jih pošlješ vsem, ki jih poznaš. Skoncentriraj se najprej na tiste, ki so na raznih vodilnih položajih in tiste, ki so ‘govorci’. Vsakega ki ga poznaš, da rad širi govorice, je lahko velik adut v tem času, ker lahko to zelo hitro povedo naprej veliko ljudem. Naj ljudje uporabijo telefonska sporočila, Facebook, Twitter, elektronsko pošto – katerikoli medij, da se sporočilo širi med ljudmi. Preprosto gledanje novic ne bo prepričalo ljudi, da se to resnično dogaja; če bodo pa dobili dokumente, ki so bili napisani pred tem DOGODKOM s strani prijateljev, družine in kolegov, bodo razumeli, da je vse skupaj ZELO RESNIČNO IN DA SO PRIČE ZGODOVINSKEMU TRENUTKU. Prosim pomagajte kolikor le lahko”.
Ko bom dosegel, da nekaj mojih prijateljev in družina začnejo širiti vesti, se bom osredotočil na mojega delodajalca in široko mrežo ljudi zaposlenih v moji industriji: Sprva planiram imeti konferenčni klic (ki bi moral trajati približno 20 – 30 minut) z mojimi lokalnimi direktorji. Enkrat, ko jih bom obvestil o napredkih, bom zaprosil za pogovor z generalnim direktorjem in člani odbora – to bo storjeno z konferenčnim klicem, saj se vodstvo našega podjetja nahaja na drugi lokaciji. Moje upanje je, da se to zgodi brez odpora; skrbi me, da bom morda potreboval podporo Pozitivne Vojske (T.I. BELIH KLOBUKOV). Glede na to, kdo bo aretiran, višje ko greste po lestvici korporacije, večja je verjetnost, da bodo ti ljudje ‘poznali’ nekatere od tistih, ki bodo aretirani. Bodite mirni in pomirjeni – če bo nekdo bil jezen ali vznemirjen, apelirajte na njihovo višjo zavest in etiko. Tudi če je nekdo zagrešil zločin belih ovratnikov, je to priložnost za popolno odrešitev vsakogar, ki je pripravljen pomagati v največji možni meri.

 1. Poskušal bom prikazati resnost situacije in poudariti, da je to čas, kjer dobički ne morejo več imeti prednosti. Moj delodajalec se (kot večina zavarovalcev) rad promovira kot človekoljubna sila, zato bi rad rekel, da je to čas da z dejanji dokažejo svoje namene.
 2. Spodbudite kratko (15 – 30 minutno) sejo viharjenja možganov. Moji predlogi:
  1. Pustite mi, da govorim z vsemi zaposlenimi v organizaciji. Bodite skladni z Navodili Voditeljem Skupnosti (NVS) vendar dodajte specifične naloge, ki jih ljudje lahko opravijo – kontaktirajte mestnega svetnika vašega mesta, ustvarite mrežo sodelovanja z lokalno gospodarsko zbornico, izkoristite krog prijateljev in družine, da poiščejo javnega uslužbenca ali osebo v službi zakona.
  2. Pripravite izjave za javnost za direktorje ali civilne voditelje. Te izjave morajo biti izrecno jasne, da bo vzpostavljeno popolno sodelovanje s kakršnokoli preiskavo glede korupcije, hkrati pa morajo podjetja v tem času služiti javnemu interesu – kar pomeni, da vsi zaposleni v oddelkih, kjer bo delo suspendirano, ne bodo izgubili služb, ampak bodo dobili nadomestilo za prostovoljno delo na kritičnih področjih javnega udejstvovanja (delavci/prostovoljci za postavljanje stojnic s hrano in vodo, postavitev javnih točk, kjer lahko ljudje dobijo odgovore na vprašanja s strani policije in/ali drugih strokovnjakov, postavitev vaških straž, izdelavo načrtov za nadaljevanje obratovanja trgovin glede na lokalne potrebe).
  3. Nazaj zaposlite delavce, ki so pred kratkim izgubili službe in jih pridružite delovnim skupinam različnih humanitarnih projektov. (Opomba – to je najbolj koristno pri kateremukoli bivšemu zaposlenemu, ki ima izkušnje ali veze z ne-profitnimi organizacijami, kot so javne kuhinje, službe za dostavljanje hrane ali pretekle izkušnje v nacionalni gardi3, vojaški policiji, nujnih medicinskih službah ali mirovnih silah. Ti zaposleni bodo najboljša pridobitev v vašem podjetju, ker lahko takoj začnejo preko starih vez ustvarjati delovne skupine, ki se bodo spopadale z najbolj nujnimi problemi v skupnosti.)
  4. Za moje področje bom spodbujal svoje podjetje in ostale v razvijanje sredstev edinstvenih za zavarovalnice, ki bi lahko do neke mere kompenzirali pomanjkanje likvidnosti zaradi zaprtih bank (glejte zaključek dokumenta).
  5. Dognati najboljši način kako vse skupaj posredovati ostalim v zavarovalniški industriji, da lahko postopki, ki jih je naredil moj delodajalec, služijo kot vzor ostalim podjetjem. Odkrito rečeno, se to lahko odvija za vsako podjetje – to je začetek največjega organiziranja prostovoljcev v zgodovini. Vsakdo lahko pomaga, če se zavzame in je pripravljen delati v organiziranih velikih skupinah ljudi.

Po pogovoru z direktorji upam, da bom začel govoriti sodelavcem celotnega podjetja preko video konferenc. Nisem prepričan, če bom lahko dobil vse naenkrat, vendar predvidevam, da jih bom večino dobil v 2 urah, tudi če ju bom moral razdeliti v 4 polurne segmente. To se lahko doseže v vsaki korporaciji, ki ima pisarne v več-ih mestih ali državah. To je idealen način za začetek pridobivanja voditeljev skupnosti, policije in ključne infrastrukture, kot so komunalna podjetja. Med temi sestanki bom obrazložil kar vem – bolj pomembno česar NE VEM – in katerih korakov se lahko ljudje kolektivno poslužijo, da se to obdobje ne bo odrazilo v popolnem razpadu družbe (t.s. kontaktiranje drugih voditeljev – priskrbite NVS preko družbene e-pošte). Spodbudite navdih ljudem – to ne rabi biti konec sveta v nikakršnem smislu, poudarite raje, da so to prvi koraki k radikalno bolj mirnemu svetu in da kot vrsta ‘odraščamo’ in postajamo bolj zreli. To vključuje prevzemanje odgovornosti za zle namene – tako da noben nikjer ni nad zakonom. Predvsem SE NE DELAJTE IZVEDENCEV V VSEH STVAREH! Če ne veste česar kot dejstva, bodite jasni, da imate ‘razumevanje’ ampak ne ‘akreditiranega znanja’. Nihče ni in ne more biti mesija. Plani bodo delovali najbolje, če skupine ljudi sodelujejo skupaj, kot pa če vsak ‘deluje zase’.

DOGODEK (3-24 UR)

Preživite preostanek dneva s klicanjem in koordiniranjem ljudi; smernice bi bile vzpostavljene – najboljše osebe, s katerimi bi bilo dobro sprva vzpostaviti stik, bi bili prijatelji in člani družine ki so del medijev, policije, javne uprave, lokalne ali državne vlade, ki lahko hitro širijo informacije med ostalimi ljudmi. Želimo, ta se zadeve širijo tako hitro kot je le mogoče – ključni mehanizmi za posredovanje informacij bodo najbolj pomembni.
Namen ni sedeti in se pogovarjati o ‘nadaljevanju poslov’ vašega podjetja, ampak da se osnuje, da:
1) vaše podjetje namerava postati del rešitve kot pa ostati del problema
2) so direktorji v naši industriji dovolj pametni, da sprevidijo kdaj finance niso tako pomembne, kot je zagotavljanje varnosti ljudi, miru in da kritične funkcije, kot so nujna medicinska pomoč, hranljiva in čista hrana, elektrika, komunikacije, policija, gasilci itd. še naprej delujejo za vse ljudi.
Zato bi mogla vsaka industrija narediti karkoli lahko, da ohrani delovanje in da si skrbi glede finančnih posledic pusti za kasneje, ko bo vzpostavljen mir. Medtem ko upam, da bi moj delodajalec lahko bil zgled organizacije, truda in asistence, je ideja, da lahko vsaka organizirana skupina ljudi pomaga. To bi moralo spodbuditi ostala podjetja in organizacije da sledijo in sklenejo koncenzus za poslovanje in voditelje skupnosti, da pomagajo humanitarnim dejavnostim.
To bo morda vzelo cel večer in noč, ker bodo do naslednjega jutra morale biti javna oznanila glede časovnega dogajanja nekaterih humanitarnih dejavnosti. Kritično bo poudariti, kaj mora ostati delujoče – bolnice in klinike, elektrika, voda in kanalizacija, odvoz smeti, televizija, internet, telefonija – in odločno pokazati (preko poročil in tudi dejanj), da družbi ne bo dovoljeno razpasti. Najbolj kritičen bo drugi dan, zato naj bo vsakdo, ki lahko pomaga, pripravljen delati skozi vso noč, če bo možno. Če uspemo ohraniti prebivalstvo mirno vendar vseeno umsko in emocionalno zaposleno, bi nadaljnja pot morala biti dokaj lahka.

DOGODEK (24 DO 72 UR)

Enkrat ko skupnost, mesto, država, pravosodje jasno določi, katerih korakov se bodo posluževali za ohranitev kritičnih funkcij, bo sledil čas za akcijo in koordinacijo. Ta dva dneva bosta zahtevala največjo mobilizacijo prostovoljcev, ki se je kdajkoli zgodila na svetovni ravni. Nastala bo velika potreba po ljudeh za pomoč sosedom, prijateljem in družini, vendar se mora priti tudi do revnejših predelov ter poiskati in pomagati starejšim in nebogljenim.
V tem koraku lahko začnemo z ‘Glavnim načrtom za notranje predele mesta’. Namesto da dovolimo motnjam oskrbe z dobrinami spremeniti področja v potencialna krizna žarišča, kot je bil Ferguson, Missouri, lahko s koordinacijo distribuiramo nujne dobrine in informacije. Če se to nemudoma naredi v večini predelov – in z velikim številom pogumnih prostovoljcev in varnostnikov – se lahko ljudem direktno pokaže, da ne “menjamo starih šefov z istimi novimi šefi”. Poleg tega se bo treba lotiti pogovorov glede projektov obnavljanja urbanih področij:

 • “Ali infrastruktura potrebuje popravila?”
 • “Ali obstaja veliko odvisnikov od metamfetaminov ali heroina, ki potrebujejo pomoč?”
 • “Ali obstajajo problemi s kriminalom in katerih  sredstev se lahko poslužimo, da lahko mirno in za vedno rešimo te probleme?”
 • “Ali obstaja lokacija, kjer se lahko zgradi tovarna, ki lahko nudi službe lokalnemu prebivalstvu (npr. naprave za brezplačno energijo)?”

Upamo, da bo to zasadilo novo dobo sodelovanja. V moji rojstni državi ZDA, sem neštetokrat videl sebičnost prepakirano v grobem individualizmu, ta miselnost nam ne bo pomagala pomakniti se naprej. Medtem ko bodo individualne pravice ponovno preučene, je edini način, da popravimo našo družbo in planet, z mirnim sodelovanjem – to s čimer se bomo soočili, je preveliko za majhne skupine. Kar potrebujemo, so velike ideje, ki bodo pomagale na stotine tisočim ljudem. Zmeraj se držite principov: “Kdo najnujneje potrebuje pomoč?” “Katera sredstva posedujemo in katera potrebujemo, da rešimo nekatere probleme?”

REŠEVANJE PROBLEMOV V TAKO VELIKEM OBSEGU, KOT ŠE NIKOLI POPREJ

Prejšnji tekst je močno zgoščen pregled, vendar bo implementacija le tega potrebovala precejšnje posvečanje detajlom. Ker se bodo ti detajli razlikovali glede na določen del sveta, je najpomembnejši prvi korak preprosto hitro kontaktirati direktorje podjetij in civilne voditelje skupnosti po vsem svetu. Ta prva srečanja bodo morala biti kratka in na visoki ravni; ljudem bomo povedali, da je to začetek močno potrebnega popravila naših bančnih in političnih sistemov, vendar bomo tudi potrebovali vse možne ljudi, da sodelujejo v izogib neugodnim razmeram. Bodite pripravljeni na razdeljevanje dokumentov NVS kot tudi drugih predlogov, katere ljudi kontaktirati in katerih korakov se posluževati.
Za povečanje učinkovitosti se držite preprostega in stalnega sporočila. Skoncentrirajte se najprej na tiste ljudi, za katere veste, da so vas pripravljeni poslušati. Kasneje bo potrebno se premakniti na druge organizacije, ampak to je primaren razlog, da se skoncentrirate na tiste, ki so najbližje vam – vsak pozna nekoga, ki živi daleč stran. Ideja je, da se prosi za pomoč in da se jo dobi za širjenje besede. Več ljudi, ko širi ta dokument, dokumente NVS in ostale ključne informacije, hitreje se bodo tvorile koalicije za spoprijemanje najbolj nujnih problemov.
Enkrat, ko se bo začetna reakcija ‘širjenje besede’ zgodila na 1. dan, ustvarite organizirane delovne skupine, ki bodo koordinirale z vojsko za pripravo delovnih načrtov. Ko bo to vpeljano, se lahko fokus preusmeri na detajle in sčasoma v rešitve, tako kratkotrajne kot dolgotrajne. Tu je nekaj zamisli, ki se jih lahko hitro vpelje v skoraj vsaki skupnosti v prvih nekaj dneh po DOGODKU:

 • “Srečanja”, kjer se lahko ljudje zberejo in kjer lahko predstavniki vojske, policije, lokalne oblasti itd. pridejo govoriti o najbolj nujnih lokalnih potrebah in kjer se lahko deli hrano. En model, ki se ga lahko uporabi po celi državi, so Nacionalni Večeri Na Prostem (http://natw.org), kjer se ulice blokira in kjer se ljudje lahko zberejo in pogovarjajo s sosedi o tem, kaj se dogaja. To lahko služi tudi sproščanju čustev. Veliko razkritij bo ljudem zelo grozljivih; slišal sem za video dokaz, ki ni primeren za otroke in bo najverjetneje povzročal slabost in bljuvanje. Ti dokazi pred aretacijami ne bodo objavljeni v javnosti, zato ne morem reči, kakšni so. Vendar sem prebral dovolj da razumem, kaj bom gledal… potrebno bo veliko objemov in tolažbe s strani družine in prijateljev. Grozno bo – in tudi ljudje, ki so vpleteni, bodo srhljivi.
 • Imejte skupinske obroke – pomislite na zgodbo “Kamena juha”, ki smo jo slišali kot otroci. Nihče ni mogel napraviti slastnega obroka sam zase, ampak enkrat ko je vsak prinesel ključno sestavino, so lahko vsi v zgodbi imeli dober topel obrok za čez noč. Tudi če to ni možno vsak dan, je to lahko način za vsakogar, da dobi soliden obrok in da se pridruži pogovorom, ki bi lahko služili kot ‘skupinske terapije’, v katerih lahko vsakdo spregovori in se sooči s tem, kar se odvija po svetu.
 • Bodite kreativni v največji možni meri pri ohranitvi poslov in delovanju dobavnih verig (t.s. pridelovalci, veletrgovci, maloprodajne trgovine). Čeprav bodo elektronske transakcije bile nedelujoče, bodo drugi mehanizmi uporabljeni za nadaljevanje trgovanja:
  • Spremljajte in preprečite velike ‘podražitve cen’ kolikor se le da. Kot primer, med večerom 11.9.2001, so cene bencina v moji lokalni skupnosti poskočile z okoli 1.00 $ na 6.00 $4. Bila je huda panika in kolone avtomobilov so se raztezale po nekaj ulic. To se mora hitro prijaviti in iztožiti, drugače bo verižna reakcija hitrega iskanja zaslužka povzročila popoln propad trgovanja. Še posebno za artikle, ki jih bodo ljudje potrebovali, bi morale cene ostati fiksne, kolikor bo le mogoče.
  • Preprečite kopičenje kritičnih artiklov z omejitvami, koliko lahko ljudje naenkrat kupijo. To ni situacija, kjer dobrine ne bodo nikoli več dostopne… to je samo začasna prekinitev dobave, ki se bo v enem mesecu končala.
  • Sprejmite čeke, gotovino, zlato in srebro kot denar za kupovanje dobrin, saj predplačniške kartice, kreditne kartice in bankomati ne bodo delovali.
  • Vsaka lokalna gospodarska zbornica lahko sodeluje z voditelji skupnosti za začasno uveljavljanje začasnic (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip), ki se lahko uporabijo kot oblika kredita med finančno ponastavitvijo. Dokler je sprejeta za večino poslov, se trgovanje lahko nadaljuje. To se lahko smatra tudi kot podaljšek zadolžnic za podjetja, zato da se dobrine še vedno lahko izvažajo in distribuirajo kolikor se bo le dalo.

Moje razumevanje je, da obstajajo fondi, s katerimi bo omogočen kredit do 1000$ za vsako osebo za nakup dobrin. To bi lahko pomenilo, da bo vsaka skupnost dobila sredstva v vrednosti 1000$ na osebo, ki se lahko uporabi za podporo vsakršnih lokalnih začasnic. To bi z lahkoto ponovno vzpostavilo zaupanje na lokalni ravni, da bodo podjetja dobila legitimno nadomestilo za vsako blago ali usluge, ki jih bodo nudila.

 • Vsako podjetje, ki bo ostalo odprto, bi moralo obdržati račune ali drugo dokumentacijo v primeru, če bi potrebovali nadomestilo izgubljenega dohodka. Glede na to, da je ta finančna ponastavitev nujna zaradi kriminalnih dejanj majhne, vendar astronomsko bogate skupine posameznikov po vsem svetu, obstaja velika možnost, da se kakršenkoli izgubljen dohodek nadomesti preko zavarovanja in pravosodnega sistema. Bogastvo teh posameznikov bo zaseženo, uporabilo se bo za poravnavo odškodnine vseh prizadetih. Vendar glede na obseg preiskav, ki so v teku in revidiranje vseh denarnih sledi, odškodnine ne utegnejo biti dodeljene čez noč. Zaradi tega bo vsako podjetje, ki bo ostalo odprto, moralo pretehtati pluse in minuse le tega. Toda če ste pripravljeni ostati odprti in nuditi usluge vaši skupnosti, bo to najboljša reklama, kot bi si jo lahko kdajkoli kupili.
 • Do določene mere kritična masa trgovanja ne bo morala obratovati, zato so tukaj alternative, ki bodo pomagale dobrinam priti tja, kjer bodo najbolj potrebovane.
  • Ustvarijo se lahko lokalne blagovne menjalnice kot način barantanja in trgovanja z dobrinami in uslugami. Glede na pričakovano moteno dostavo dobrin bo to potrebno. Velika večina ljudi ne bo imela zadostnih zalog, da bi preživela nekaj tednov brez nakupovanja hrane ali sanitarnih potrebščin. Morda bodo tudi tisti, ki si bodo pripravili zadostne zaloge, pogrešali nekaj stvari, na katere so pozabili. Te blagovne menjalnice se lahko uporabijo za menjavo nujnih potrebščin in tudi uslug; npr. če bi kdo potreboval pomoč pri kakšnem projektu, lahko ljudje ponudijo pomoč pri odmetavanju snega, delo na vrtu ali dvorišču itd. v zameno za hrano in toaletni papir.
  • Uporabite že obstoječe trgovine kot primarne centre za razdeljevanje dobrin. Ni natančno znano, koliko ‘zalog’ se je zadržalo za to veliko operacijo. Moje razumevanje je, da obstaja veliko takšnih zalog za krizne razmere v vsaki državi, vendar bomo morali vseeno hitro in učinkovito delovati, da se bodo zaloge dostavile iz doslej tajnih skladišč do različnih distribucijskih (trgovskih) centrov. Ponovno poudarjam, da čeprav se moje znanje nanaša na ZDA, bi to moralo veljati povsod – obstajati morajo mesta, kjer lahko ljudje hitro in varno dobijo nujne zaloge.
  • Če ste nekdo, ki bi se identificiral kot ‘pripravljalec’, imate najverjetneje zaloge za nekaj mesecev ali let. Imam dobro in slabo novico za vas: slaba novica je, da stvari niso šle k hudiču, kot ste ves čas razglašali, dobra novica pa je, da ste lahko heroj v vaši skupnosti, če ste svoje zaloge pripravljeni deliti z ostalimi.

To velja tudi, če ste pripravljeni ljudi učiti koristne tehnike preživetja, kot so zanetenje ognja, prepoznavanje in nabiranje nekonvencionalne zdrave hrane ter pripravljanje le te in tudi kako organizirati sosedske ‘civilne policijske sile’, za asistenco lokalni policiji pri vzdrževanju reda in miru.

  • Nazadnje, če imate predmet ali vrsto zaloge, ki je ne potrebujete, bodite pripravljeni preprosto dati nekomu drugemu, ki bi to dejansko potreboval. To lahko vključuje tudi preživljanje časa z ljudmi – morda bi nekdo ponudil varstvo otrok, zato da lahko odrasli pomagajo z nujnimi humanitarnimi projekti. Skoraj vsak predmet ali usluga bo sčasoma bila nadomestljiva in prosti čas bo znova obstajal, saj se tehnologije uporabljajo ne samo za pridobivanje dodatne delovne sile, ampak tudi za krajšanje delovnih ur. Konec koncev smo mi najpomembnejše surovine, ki jih kot ljudje imamo. Medtem ko se učimo novih načinov sloge in ohranjanja funkcionalne družbe, moramo biti vljudni in drug drugega ravnati s spoštovanjem.

V LUČI RAZKRITIJ – PROŠNJA ZA OHRANITEV CIVILIZIRANOSTI, POTRPLJENJA IN RAZUMEVANJA

Kdorkoli izmed vas, ki to prvič bere na ta poseben dan, bo najverjetneje zaprepaden, saj so vam izpod nog potegnili preprogo. Enkrat ko boste prišli k sebi in docela doumeli, kaj se dogaja – in v preteklosti se je vse skrivoma dogajalo – boste najverjetneje občutili neizmerno žalost. Vaša predstava realnosti se bo sesula sama vase, vse kar ste verjeli da je res, bo izginilo za vedno. Tudi zame se je to večkrat zgodilo, ko sem začel spoznavati resnico. To je res za vsakogar, na katerega sem naletel – vsi tisti kolegi, katerih nisem nikoli v živo spoznal, vendar so za vedno spremenili moje razmišljanje in pogled na svet, v katerem trenutno živim.
Ko se bodo vsi koščki sestavljanke spojili skupaj, bo prišel trenutek, ko boste eno čustvo najbolj močno čutili kot še nikoli poprej: JEZO. Ko vas doleti – in vas bo – se ustavite in zajemite globok vdih. To je trenutek, ko lahko vsak izbere, kako kanalizirati in fokusirati to energijo. Boste pobesneli kot togoten jezen malček? Se boste utopili v lastnih solzah? Ali boste samo sedeli – ohromljeni in nepremični?
Moje priporočilo za tisti prvi val čustev, ki ga boste čutili je, da enostavno občutite čustva vendar ne ukrenete ničesar, dokler ta čustva ne minejo. Ne kričite, ne vreščajte – ne recite ničesar. Samo občutite jih. Ko boste dobili priložnost za pomiritev, je čas za začetek pravega dela.
To se morda ne bo zgodilo danes. Glede na to, da imamo kot človeštvo skoraj neskončno mnogo različnih osebnosti, ugibam, da bo v prihajajočih tednih vsakega to doletelo na drugačen način. Ko vas bo pa zopet doletel val čustev, jim tokrat pustite prosto pot. Če morate strmeti v prazno, če morati biti sami, če morate jokati, kar. Če potrebujete objem, prosite za objem – tudi če je edina oseba poleg vas tujec. Vsi smo bratje in sestre v tej zmešani realnosti in za ozdravitev moramo stopiti skupaj kot družina.
Del zdravljenja bodo nešteta zaslišanja resnice in sprave, ki bodo predvajana na javnih televizijskih programih. Drugega načina ni, ker vseh nizkotnih podrobnosti ne morejo več in ne bi smeli več skrivati. Mediji so bili pod kontrolo toliko časa, da bo težko verjeti resnici, ko jo boste videli, vendar namesto da gledate na medije kot sovražnika, jih poskusite videti kot orodje, ki lahko končno omogoči resnici priti na dan. To je naša planetarna skupinska terapija – tako se bomo zdravili.
Ko bodo ‘nemogoče zlobne’ stvari znova in znova prikazane in dokazane kot resnične, se bo začela dvigovati želja po pravici in maščevanju. Obstajala bo želja po javnih usmrtitvah najhujših kriminalcev. Iskreno upam, da bo kolektivna populacija previdna in glede teh zadev počasi postopala. Za začetek menim, da bi v vseh državah morali sprejeti moratorij glede načrtovanih usmrtitev. Kaj ne moremo na tem planetu ustaviti nasilnih smrti vsaj za nekaj dni ali tednov?
Naj se to za nekaj časa ustavi. Iskreno verjamem, da nekateri ljudje, ki so domnevno ‘krivi’ in za katere naj bi veljalo, da si zaslužijo smrtno kazen, lahko postanejo ključne priče pri razkritju nekaterih zločinov proti človeštvu, ki bodo prišli na dan. Morda se bo lahko dokazalo, da so nekateri izmed njih dejansko nedolžni, ali pa vsaj niso kontrolirali svojega uma v času izvajanja njihovih groznih zločinov. Stikalo električnega stola se lahko vključi kadarkoli – ampak pri našem trenutnem stanju tehnologije ne moremo popraviti že storjene usmrtitve človeka, ki je bil napačno obtožen.
Moramo biti potrpežljivi in ne smemo prehitevati z odločitvami. Po vseh smrtih in kaosu 11.9. 2001 se jasno spominjam, kako so ljudje hrepeneli po maščevanju. V ZDA so bili vsi tako jezni, da so hoteli bombardirati nekoga – KOGARKOLI – prav tistega dne! Sedaj pa poglejte vso bolečino in trpljenje, ki sta kosila po svetu – je bilo karkoli od tega vrednega ali potrebnega? Ali smo resnično srečni z rezultati? Na milijone mrtvih, celotne države prikrajšane za moderno in funkcionalno infrastrukturo. Na stotine tisoče jeznih in ranjenih veteranov, mnogo izmed njih je storilo samomor zaradi jeze samih nase, revščine in trajne pohabljenosti. Bilijoni5 so bili porabljeni, zapravljeni, ukradeni – kakor želite temu reči. Vse to storjeno zaradi laži, laži in še več laži.
Nič od tega se ne bi zgodilo, če bi kolektivno ‘zajeli globok vdih’ in dejansko odločno pregledali dokaze, da bi dognali, kaj se je zares zgodilo in kdo je imel motiv in sredstva za izpeljavo celotne operacije. Takrat smo bili neumni in to nas skoraj popeljalo na rob tretje svetovne vojne. Ne ponovimo iste napake. Dajmo vsem pričam in žvižgačem možnost, da pričajo in delijo njihove zgodbe. V primeru, da prej prikriti dokazi pridejo na dan, morajo biti ti dokazi preučeni in pretehtani skladno z že obstoječimi dokazi in pričevanji. Ljudje bodo mesece prihajali na dan – končno bodo pripovedovali svoje zgodbe brez bojazni, da bodo ubiti zaradi stvari ki jih vedo.
Morali bomo slišati te vesti, preden lahko resnično začutimo, da razumemo kaj se je zgodilo in kdo je konec koncev odgovoren. Tudi tisti z desetletji izkušenj preiskovanja teh zločinov, bodo na nekatere momente presenečeni – to je neizbežen del procesa razkrivanja resnice. Ne želimo se zateči k javni histeriji francoske revolucije, kjer sta bila vsak plemič in plemkinja kriva samo zaradi statusa v družbi. Dognajmo, če je nekdo izmed dobrih mož (in žensk) v resnici skrivoma delal za slabe ljudi. Za tiste, ki so delali v skrivnem svetu ‘črnih operacij’6, bo težko izstopiti popolnoma nedolžno in lahko se izkaže da nekdo, ki je sprva smatran kot ‘kriv’, izpade heroj, ker je preprečil vsesplošno nuklearno vojno, ki bi lahko povzročila naše izumrtje.
Hkrati prosim vse za določeno mero potrpežljivosti, razumevanja in odpuščanja družinam, prijateljem, sodelavcem, odtujenim ljubimcem, političnim rivalom in tudi popolnim neznancem. Vsakdo na planetu je bil podvržen pritisku in vplivom, ki so povzročili, da smo prizadeli ostale – včasih je bilo to storjeno zavestno, veliko pa je tudi bilo v nas ‘sprogramiranega’. Drugače se moramo gledati – ne kot druge rase ali spola, ampak kot soljudi, vsi smo odraz drug drugega. Če nas je nekdo prej prizadel, ga vprašajmo, zakaj se je odločil izreči tiste ranljive besede ali narediti tisto grozno dejanje.
Tukaj ne mislim na nezaslišane stvari, kot so nasilen napad ali hladnokrvni umor, čeprav bo naše razumevanje teh stvari v prihajajočih letih postalo mnogo večje. Trenutno mislim na raztresenega starša, ki nasilno eksplodira zaradi vročitve prometnega prekrška s strani otroka, ali na šefa, ki se tako boji izgube službe, da spletkari za napačno obtožbo nekoga izmed zaposlenih zaradi ključne napake in nato upravičeno zagovarja, da se ga odpusti namesto njega. Večina izmed nas ni ‘angelov’ in veliko izmed nas je naredilo krute stvari ostalim, preprosto zaradi potrebe po ohranitvi določenega življenjskega stila. Strah izgube tistega, kar imamo, lahko vsakega človeka privede do početja podlih stvari in redka je oseba, ki se lahko pogleda v ogledalo in reče, da niso nikoli storili česa takega. Stopiti moramo korak nazaj in poskusiti razumeti drug drugega glede teh najbolj sebičnih dejanj; ugotovimo lahko, da smo jim veliko bolj sposobni odpustiti, kot smo sploh mislili.
Kot tog dokaz, tudi mafijski morilci so včasih storili najbolj gnusne zločine samo zato, da njihovih bližnjih ne bi mučili in ubili. V ta posel so šli, ker so videli način preživljanja svoje družine, hkrati pa so izgubili svojo človečnost. Včasih nas toksična mešanica ljubezni in strahu prisili v početje groznih stvari ostalim. Vendar po današnjem dnevu se nam ni več treba bati. Lahko smo jezni, vendar nas ne rabi več biti strah. Lahko imamo radi drug drugega in smo ljubljeni nazaj. Ljudje, čas je za delo, čas je da popravimo naš planet! Storimo to!

Opombe prevajalke:

1 NVS – kratica za Navodila Voditeljem Skupnosti – eno izmed pomembnejših besedil spletne strani Navodila Voditeljem skupnosti

2 Avtor članka predvideva začetek Dogodka med 7. in 9. uro zjutraj po EST (Eastern Standard Time), ki po UTC (Universal Coordinated   Time) zaostaja za 5 ur. Slovenija pozimi spada v CET (Central European Time), ki v zimskem času prehiteva UTC za 1 uro, poleti pa v CEST (Central European Summer Time), ki v poletnem času prehiteva UTC za 2 ure. Torej v zimskem času, bi se po avtorjevih predvidevanjih Dogodek pri nas zgodil med 13. in 15. uro, v poletnem času pa med 14. in 16. uro (v času prevajanja članka je Slovenija že prestavila na zimski čas).

3 nacionalna garda – podobno kot teritorialna obramba v bivši skupni državi

4 1 dolar je 0,9303 evra (tečajna valuta na dan 05.01.2016)

5 Angleški izraz trillion po slovensko pomeni bilijon.
Angleški izraz billion po slovensko pomeni milijarda.

6 Angleški izraz Black Operation ali Black Ops (črne operacije) pomeni prikrito operacijo, ki jo izvaja vlada, vladna agencija ali vojaška organizacija. To lahko vključuje tudi aktivnosti privatnih skupin ali družb. Ključna značilnost črne operacije je, da je tajna in da se je ne da pripisati organizaciji, ki jo izvaja. Glavna razlika med črno operacijo in tajno operacijo je ta, da črna operacija vsebuje veliko mero varljivosti, da zakrije kdo jo je naročil ali pa da izgleda, kot da jo je naročila neka tretja oseba.

Za prenos in tiskanje dokumenta kliknite na spodnjo povezavo:

Originalni članek lahko najdete na http://eventreference.org/the-event-plan-to-maintain-the-safety-and-well-being-of-the-populace-during-the-financial-reset/

Originalni članek v slovenščini lahko najdete na http://sl.prepareforchange.net/dogodek/nacrt-za-ohranjanje-varnosti-med-dogodkom/

Načrt-za-ohranjanje-varnosti-in-blaginje-populacije-med-finančno-ponastavitvijo.pdf (393 downloads )

Leave a Comment